Krigsskibsmuseum vælger interaktiv touchborde

Som et led i en omfattende og ambitiøs formidlingsplan, fik det norske museumsskib D/S Hestmanden, i sommers, indrettet skibets oprindelige mandskabsmesse med en række interaktive touchborde.

Touchbordene giver museets gæster mulighed for, på egen hånd at finde historisk film og fotomateriale eller se spændende fortællinger om nogle af de personer, som i tidens løb har arbejdet på skibet.

Nyeste multitouch teknologi løfter brugeroplevelsen

Touchbordene er konstrueret med én 55″-monitor, de har alle interaktiv multi-touch funktionalitet og indbyggede højtalere.

Projektet er leveret via en nordisk forhandler af digitale skærme og informationsstandere.

Du kan finde mere information om vores serie af touchborde DIGI-ANGLE her.

Specialdesignet lydoplevelse

Bordene er designet og konstrueret af Digi Kiosk ud fra museets særlige ønsker og behov. Grundet akustikken ombord på den indre del af skibet, blev der f.eks. stillet særlige krav til højtalernes udformning og placering.

Som et andet eksempel kan nævnes, at touchbordene er fastgjort i skibsgulvet med en specialkonstruktion, så gulvet bevares.

Unik historie

Skibet D/S Hestmanden har en helt unik position i norsk søfarts- og krigshistorie.

Skibet, der oprindeligt er bygget som handelsskib og har sejlet med våben, godsvogne og andre forsyninger til de allierede under begge verdenskrige, har på mirakuløs vis overlevet flere angreb fra kampfly og ubåde. Det er det eneste tilbageværende, funktionsdygtige skib fra sin tid.

Den norske regering har derfor valgt at indrette skibet som landets officielle krigsskibsmuseum.

Museumsskibet ligger i dag i Kristiansand.