Udendørs informationsstandere gør din cykeltur mere interessant og komfortabel

I tæt samarbejde med Swarco Danmark A/S har Digi Kiosk leveret en lang række udendørs informationsstandere, ét såkaldt Cykelbarometer, til opsætning langs flere nyanlagte, Sjællandske supercykelstier.

Cykelbarometrene vil fremover stå på udvalgte beliggenheder langs flere af landets supercykelstier.

Cykelbarometer ta´r temperaturen på din cykeltur

Herfra vil informationsstanderen løbende informere de forbipasserende cyklister om f.eks. vejrudsigten, klokkeslæt, togtider på den nærmeste togstation, vejarbejde, cykeltællinger og sågar anbefale cyklisten at køre med en specifik hastighed, hvis denne skal ramme en ”grøn bølge” igennem byens lysreguleringer.

Cykelbarometret er konstrueret til at modstå det mest genstridige danske klima, samtidig med at standeren kan rengøres. Det betyder bl.a. at standeren er både støv- og spuletæt.

Alle informationsstanderne er prydet med det letgenkendelige Supercykelsti logo, som også ses i asfalten og skiltningen langs ruterne.

Skærmene er 32” High Bright i fuld HD. Skærmene er placeret bag et refleksfrit glas, som hindrer generende genskin og reflekser fra sollys.

Skærmens lysstyrke tilpasses omgivelserne

Informationsstanderne er udstyret med en lyssensor, der automatisk justerer skærmens lysstyrke i forhold til de til enhver tid gældende lysforhold på stedet. Denne kombination sikrer cyklisterne optimal billedkvalitet og læsbarhed under alle lysforhold – i alle døgnets 24 timer.

Du kan se flere eksempler på udendørs informationsstandere fra Digi Kiosk her.

Hvad er en supercykelsti?

En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten af f.eks. asfalt, gadebelysning, skiltning og information, har fået et mærkbart løft, så det er nemmere og mere sikkert at vælge cyklen som transportmiddel.

Supercykelstierne er resultatet af et ambitiøst samarbejde mellem 23 kommuner, Region Hovedstaden og Vejdirektoratet, der skal gøre det sikkert og nemt at lade bilen stå og i stedet cykle til og fra arbejde.

Foruden den sundhedsfremmende effekt er en øget cyklisme også med til at forbedre miljøet, særligt i byområderne.

Flere vælger at ta´ cyklen

De foreløbige målinger viser da også, at arbejdet med supercykelstierne bærer frugt.

De første supercykelstier blev således indviet i 2012 og siden da, er antallet af cykelpendlere på strækningerne steget ganske betydeligt. Nogle steder er der målt stigninger i cykeltrafikken på op til 60%.

Cykelbarometrene er leveret til SWARCO Danmark, som er specialiseret i avancerede ITS- og trafikløsninger.

Billederne er venligst udlånt af SWARCO Danmark og Supercykelstier Region Hovedstaden.